W związku z opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu "Wybór organizacyjnego i merytorycznego koordynatora procesu opracowywania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku" przez Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego (19 stycznia 2009), Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Zawodowych Szkół Polskich oraz Fundacja Rektorów Polskich przyjęły wspólne stanowisko, którego treść publikujemy poniżej.

 

Treść stanowiska wspólnego >>>