Instytut Społeczeństwa Wiedzy jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku od dochodów wybranej przez siebie organizacji o tym statusie.

Zapraszamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzecz Instytutu Społeczeństwa Wiedzy z przeznaczeniem na realizację jego misji, której istotą są działania na rzecz kształtowania warunków dla rozwoju społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy w naszym kraju.

Numer KRS Fundacji "Instytut Społeczeństwa Wiedzy"

0000169429