Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego FRP dla rektorów i prorektorów - elektów wybranych na kadencję 2005-2008, odbyła się w dniach 19-29 lipca 2005 r. w kampusie Kortowo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego (SLZS) Fundacji Rektorów Polskich wychodzi naprzeciw środowiskowym potrzebom doskonalenia umiejętności zarządzania szkołami wyższymi. Nawiązuje do najlepszych wzorców europejskich w tej dziedzinie, w tym do znanego "Higher Education Management Programme" prowadzonego wspólnie przez Uniwersytety Warwick oraz Oxford.

Szkoła obejmowała 10-dniowy, 60-godzinny cykl zajęć, ułożonych w siedem bloków tematycznych:

  • Kultura instytucjonalna uczelni na tle dziedzictwa uniwersytetów,
  • Prawno-ustrojowe uwarunkowania działania szkół wyższych,
  • Europejska Przestrzeń Edukacyjna i Badawcza,
  • Planowanie strategiczne,
  • Budżetowanie i controlling,
  • Systemy informacyjne oraz informatyczne wspomaganie zarządzania uczelnią,
  • Doświadczenia w kierowaniu uczelniami w minionych kadencjach.

Wykładowcami byli wybitni eksperci - nauczyciele akademiccy i przedstawiciele urzędów centralnych.

Program Szkoły
Galeria zdjęć
"Rektorzy w Kortowie" Forum Akademickie nr 9/2005