VII Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i ich zastępców, odbyła się w dniach 13-17 czerwca 2010 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Hotel „Zamek na Skale" w Trzebieszowicach..

Na program Szkoły złożyły się cztery moduły, obejmujące łącznie 8 sesji wykładowych i 3 debaty panelowe, o następującej tematyce:

  • Nowelizacja ustawodawstwa dotyczącego szkolnictwa wyższego - dlaczego i jaka?
  • Wybrane ustawy, które weszły w życie i ich skutki dla zarządzania uczelniami (ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o zamówieniach publicznych).
  • Wymiana doświadczeń o charakterze zarządczym wśród uczestników Szkoły (audyt wewnętrzny, konwergencja sektorów).
  • Podsumowanie debaty publicznej nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego wraz z wnioskami dotyczącymi dalszych działań.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Z. Marciniak, Prezes Związku Banków Polskich K. Pietraszkiewicz a także M. Branecka, ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych (MEN), M. Miller, Dyrektor Departamentu Studiów i Analiz, współtwórca nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa), M. Rószkiewicz, ekspert metod ilościowych, legitymujący się osiągnięciami w sprawach pomiaru kapitału intelektualnego oraz benchmarkingu (SGH, FRP), J. Malesa, Kierownik Działu Audytu Szkoły Głównej Handlowej oraz prof. J. Woźnicki, kierujący Szkołą.

Program szkoły