VI Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych, odbyła się w dniach 7-10 lutego 2010 r. w Centrum Konferencyjnym "Zamek SIMP w Rydzynie"

W programie Szkoły znalazło się łącznie 7 sesji wykładowych oraz 2 debaty panelowe. Na program Szkoły złożyły się trzy moduły o następującej tematyce:

  • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 - najważniejsze elementy projektu środowiskowego. Strategii z punktu widzenia audytorów.
  • Zarządzanie procesowe.
  • Procedury, mechanizmy i skuteczność kontroli zarządczej.

Wśród wykładowców Szkoły znaleźli się m. in. prof. prof. Witold Orłowski (audyt w walce z zagrożeniami kryzysowymi) i Jerzy Woźnicki (problemy strategiczne szkolnictwa wyższego).
Obrady obejmowały także wykład Agnieszki Wilczyńskiej-członka Zarządu SAWSW i doświadczonego audytora wewnętrznego pt. „Zmiany w procesach zarządczych uczelni publicznych na przykładzie Politechniki Wrocławskiej" (współautorstwo: mgr inż. B.Kubicz, dr inż.. P.Kubiński) a także prezentację Krzysztofa Martenki - konsultanta firmy IDS Scheer Polska na temat wybranych problemów zarządzania procesowego, a w tym metodyki AVE (Architektura Doskonałości Procesów) w podejściu do doskonalenia procesów zarządczych, obejmującą następujące etapy transformacji: doskonalenie strategii podmiotu, projektowanie procesów, wdrażanie wypracowanych rozwiązań i kontrolling, obejmujący ciągłe doskonalenie procesów.

Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów Sławomir Kacprzak przedstawił nowe uregulowania prawne dotyczące kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie: celów kontroli zarządczej, odpowiedzialności za kontrolę zarządczą, wytycznych i standardów kontroli zarządczej, elementów systemu kontroli zarządczej, obowiązków w ramach administracji rządowej, planów działalności i sprawozdań z ich wykonania, oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego i jego roli.

W sesji końcowej Piotr Welenc z Politechniki Warszawskiej przedstawił referat pt. „Kontrola zarządcza. Mechanizmy i procedury", obejmujący elementy składowe systemu kontroli zarządczej oraz możliwości wprowadzania i doskonalenia niezbędnych rozwiązań do praktyki funkcjonowania uczelni.

Program szkoły

<<brak zdjęć w oryginalnej galerii>>