W dniu 14 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie delegacji Związku Rektorów Ukrainy z przedstawicielami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundacji Rektorów Polskich. W spotkaniu wzięli udział także m.in. Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce oraz dr Natalia Łukova-Czujko, radca ministra edukacji i nauki Ukrainy. Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie umowy trójstronnej o partnerstwie i współpracy między KRASP i FRP ze strony polskiej, i Związkiem Rektorów ze strony ukraińskiej, w obecności Sekretarza Stanu, Ministra A. Bobko. 

Celem podpisanej umowy jest podniesienie rangi dotychczasowego partnerstwa, nadanie mu charakteru trójstronnego i podejmowanie wspólnych działań planowanych na trzyletni okres.

Partnerzy deklarują intencje współdziałania w realizacji podejmowanych przedsięwzięć i inicjatyw z ministrami ds. szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce i na Ukrainie, co obejmować będzie:

  • informowanie o zakresie uzgadnianych działań i przedsięwzięć, planowanych i aktualnie realizowanych,
  • przedstawianie raportów o ich realizacji i wynikach,
  • uzgadnianie udziału przedstawicieli ministrów w wybranych działaniach w odpowiedzi na zaproszenie Partnerów, a także zakresu i form ewentualnego wsparcia na ich wniosek, w tym finansowego, ze strony ministrów,
  • współdziałanie z ministrami na ich zaproszenie, w realizacji postanowień międzyrządowych lub resortowych umów o współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
  • podejmowanie przez Partnerów wspólnych działań z innymi podmiotami, w tym pochodzącymi z innych krajów, jeśli wspierać to będzie prowadzoną w Polsce i na Ukrainie politykę rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki,
  • wspieranie działań doskonalących formułę współpracy środowisk akademickich, z uwzględnieniem rankingów szkół wyższych oraz wspólnych międzynarodowych projektów wydawniczych, w tym monografii naukowych,
  • wspieranie działań typu „networking” dla uczelni polskich i ukraińskich

Wizyta delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukrainy potrwa pięć dni (12-16 listopada). Podczas wizyty w Polsce, rektorzy z Ukrainy wzięli udział w debacie panelowej na temat przywództwa w uczelni i sztuki rektorstwa w ramach III Konferencji dla liderów zarządzania uczelniami LUMEN 2017. Rektorzy odwiedzą także uczelnie w Warszawie i Krakowie.

Notatka z wizyty Delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukrainy w Polsce >>>

 

 DSC7097             DSC7118