W dniach 13 i 14 listopada w Warszawie odbyła się Konferencja LUMEN 2017 połączona z galą wręczenia nagród w konkursie na najlepiej zrealizowane projekty i inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym. Głównym organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. Patronat merytoryczny nad projektem objęła Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego.

Konferencję LUMEN 2017 otworzył prezes PCG Polska prof. Łukasz Sułkowski. Blisko 300 uczestników zostało powitanych również przez CEO Public Consulting Group Inc. Williama S. Mosakowskiego, prezesa FRP prof. Jerzego Woźnickiego oraz Przewodniczącego KRASP prof. Jana Szmidta. W konferencji wzięli udział przedstawiciele MNiSW - podsekretarz stanu prof. Łukasz Szumowski, oraz dyrektor biura Ministra pan Piotr Müller, który w imieniu Wicepremiera Jarosława Gowina odczytał list powitalny do gości konferencji.

więcej informacji o przebiegu konferencji LUMEN 2017 na stronie PCG Academia

Laureaci Konkursu LUMEN 2017:

  • Kategoria Rozwój - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego za projekt: Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych
  • Kategoria Zarządzanie - Uniwersytet Jagielloński -Collegium Medicum za projekt: Wsparcie w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum procesów zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi jako strategicznego elementu nowoczesnej organizacji.
  • Kategoria Współpraca - Akademia Leona Koźmińskiego za projekt: International Networking Staff Week

Kapituła Konkursu przyznała trzy nagrody specjalne za osiągnięcia wykraczające poza formalne ramy kategorii konkursowych:

  • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za projekt: Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych
  • Politechnika Wrocławska za projekt:Opracowanie zasad współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i usług zlecanych w Politechnice Wrocławskiej
  • Uniwersytet Łódzki za projekt: Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu)

Partnerami Konferencji i Konkursu LUMEN 2017 byli: Bank Zachodni WBK prowadzący program Santander Universidades, firma Pearson CEE oraz dziennik „Rzeczpospolita”.

Relacja z Konferencji LUMEN 2017 w dzienniku Rzeczpospolita >>>

Wystapienie Prof. Marka Kwieka, Gala Speech >>>

Trailer Konferencji i Gali Lumen 2017 >>>

Prof. Jerzy Woźnicki o Ustawie 2.0 >>>

Prof. Leonid Huberski o zmianach w szkolnictwie wyższym >>>

Prof. Jan Szmidt o Ustawie 2.0 >>>

Galeria zdjęć LUMEN 2017:

więcej zdjęć z Konferencji i Gali Konkursu LUMEN 2017 >>>