W dniu 23 maja 2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Konferencja pt. "Szkolnictwo wyższe w okresie przemian' 2018”, zorganizowana przez firmę Plagiat.pl we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich przy wsparciu następujących instytucji patronujących: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Urzędu Patentowego RP, Rzeczpospolitej, Forum Akademickiego i innych organizacji.

Podczas uroczystego otwarcia Konferencji głos zabrali:  Prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Plagiat.pl Kamil Nagrodzki oraz Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.

Przewodniczący KRASP podkreślił, że przemiany w szkolnictwie wyższym dotyczą również otwartej nauki, przeorientowywania myślenia o uczelni jako całości, poszerzenia autonomii uczelni w projekcie Ustawy i samorządności akademickiej, która po wejściu Ustawy w życie zostanie w rękach samej uczelni i jej wspólnoty.

Prof. Jerzy Woźnicki w swojej prezentacji pt. „Kalendarium prac nad Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z udziałem MNiSW, RGNiSW, KRASP, FRP w I półroczu 2018 r.” przedstawił proces wdrażania zmian i prac nad Ustawą ze szczególnym uwzględnieniem wkładu środowiska reprezentowanego przez KRASP.

Panel ekspercki, prowadzony przez prof. Marka Niezgódkę, Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, był poświęcony zagadnieniom otwartej nauki, otwartego dostępu do publikacji i danych naukowych, digitalizacji nauki, lub tzw. nauki 2.0. Eksperci - dr Sabina Cisek (Uniwersytet Jagielloński), dr Mariusz Luterek (Uniwersytet Warszawski), Wojciech Sylwestrzak (OpenAIRE plus), Ewelina Pabjańczyk-Wlazło (KRD) – poruszyli kwestie świadomości i stosunku do modelu otwartej nauki na polskich uczelniach, podzielili się doświadczeniami wdrożenia nauki 2.0. Przewodnicząca KRD podkreśliła, że świadomość doktorantów i młodych pracowników nauki nt. open science i nauki 2.0 jest niska i dlatego kluczową kwestią powinno być szkolenie doktorantów, studentów, społeczność akademicką w zakresie open science.

Drugi ekspercki panel dyskusyjny, prowadzony przez dr. hab. Anetą Pieniądz (Obywatele Nauki), dotyczył m.in. kwestii działań antyplagiatowych w uczelni, jakości i poziomu prac dyplomowych, kształcenia studentów w zakresie własności intelektualnej i prawa autorskiego. Udział w Panelu wzięli prof. Łukasz Sułkowski (PKA), prof. Andrzej Kraśniewski (KRASP), dr Walentyna Wróblewska (Uniwersytet w Białymstoku), Dorota Podrzucka (Politechnika Krakowska), Krzysztof Gutowski (Plagiat.pl), dr Alina Gut (Fundacja Legalna Kultura).

W podsumowaniu Konferencji podkreślono, że w zakresie nowego systemu antyplagiatowego, potrzebna jest powszechna duża baza źródeł, jasna sytuacja prawna i łatwy oraz przyjazny system antyplagiatowy. Należy wyznaczyć takie procedury, które z jednej strony mają za zadanie wyeliminować patologie, a z drugiej strony nie tworzyć kultury braku zaufania w uczelni. Najważniejszą kwestią pozostaje jakość kształcenia oraz promowanie właściwej kultury i postaw akademickich. Zagadnieniom jakości kształcenia zostanie poświęcona kolejna Konferencja w roku 2019.

Więcej informacji - https://plagiat.pl/blog/2018/02/23/konferencja-naukowa-szkolnictwo-wyzsze-w-okresie-przemian-2018/

Relacja z Konferencji w mediach >>>

Galeria zdjęć: