Zarząd Instytutu Społeczeństwa Wiedzy

Dyrektor
  • Prof. Jerzy Woźnicki