W dniach 12-20 VII br. odbyła się IV Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla rektorów-elektów kadencji 2008-12  zorganizowana w obiektach i przy wsparciu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP. Wykład inauguracyjny wygłosiła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbara Kudrycka.

Włączając liczne grono gości, którzy przedstawili swoje wystąpienia, a także wykładowców oraz panelistów, w różnych dniach w obradach Szkoły wzięło udział w sumie ok. 90 osób.