Konferencja Zimowa FRP dla Rektorów i Prorektorów I kadencji, odbyła się w dniach 21-25 marca w Krynicy.
Podczas Konferencji poruszono następujące tematy:

  • Ustawodawstwo polskie dotyczące szkolnictwa wyższego: okres 1920-2005 – przesłanie dla przyszłości.
  • Kultura instytucjonalna uczelni w świetle Kodeksu: „Dobre praktyki w szkołach wyższych.
  • Europejskie perspektywy rozwoju nauki- wnioski i szanse dla Polski.
  • Elitarność w szkolnictwie wyższym.
  • Projekt FRP – ISW: Benchmarking instytucjonalny w szkolnictwie wyższym- założenia systemu.
  • Akredytacja europejska – uwarunkowania i perspektywy.
  • Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy - akademickość, zawodowość, zatrudnialność.