III Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego FRP dla osób koordynujących,
nadzorujących oraz rozliczających projekty badawcze, odbyła się w dniach 15 - 19 lipca 2007 r. w Hotelu Gołębiewskim w Białymstoku natomiast obrady prowadzono na Politechnice Białostockiej.

Na program Szkoły złożyło się cztery moduły o następującej tematyce:

  • Dostosowanie struktury administracyjno-finansowej do efektywnej absorpcji funduszy unijnych (7PR, CIP, Fundusze Strukturalne).
  • Własność intelektualna w procesach innowacyjnych
  • Źródła i sposoby finansowania oraz procedury realizacji projektów B+R+I
  • Europejska Przestrzeń Badawcza

 

Program III Szkoły >>>