X Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla liderów samorządu i organizacji doktorantów, odbyła się w dniach 18-21 września 2011 r. w Hotelu „Czarny Potok" w Zakopanem.

Na program Szkoły złożyły się trzy moduły, obejmujących łącznie 6 sesji wykładowych i 4 zajęcia warsztatowe oraz debaty panelowe, o następującej tematyce:

  • Szkolnictwo wyższe: nowelizacja, strategia, polityka - oczami doktorantów;
  • Umiejętności zarządcze młodych liderów; Finanse szkół wyższych.
  • Relacje z otoczeniem, umiejętności komunikacyjne.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: prof. T. Szulc, Wiceprzewodniczący Rady FRP, kierujący Szkołą w zastępstwie prof. J. Woźnickiego, dr A. Chłoń-Domińczak, Lider projektu KRK, prof. K. Krasowski, Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, prof. Z. Nęcki, Kierownik Katedry Negocjacji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. M. Socha, Sekretarz Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a także p. B. Więcław, Radca-Minister Protokołu Dyplomatycznego MSZ.
Jednym z dyskutowanych problemów stały się tożsamość i wizerunek doktoranta w świetle tradycji akademickich i uregulowań prawnych. Kolejnym dyskutowanym zagadnieniem, nawiązującym do rosnącej liczby doktorantów była sylwetka absolwenta - doktora.
Cennym elementem dorobku X Szkoły FRP stał się wkład w kreowanie środowiska doktorantów jako grupy młodych naukowców, która w przyszłości zadecyduje o pozycji nauki w Polsce.

Program szkoły