XVI Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym FRP dla kanclerzy i kwestorów, odbyła się w dniach 31 maja - 3 czerwca 2015 r. w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Binkowski" w Kielcach.
Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 9 sesji wykładowych i 2 debaty panelowe, o następującej tematyce:

  • Finansowanie, polityka płacowa, zamówienia publiczne: reguły systemowe - stan aktualny i perspektywy zmian
  • Problemy zarządzania uczelnią w świetle uwarunkowań regulacyjnych
  • Szkolnictwo wyższe z perspektywy programów rozwojowych do 2020 r.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: sekretarz Stanu w MNiSW prof. M. Ratajczak, R. Jędrzejewski dyrektor departamentu prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, a także prof. M. Szczerek członek Prezydium RGNiSW, prof. J. Igras członek i przewodniczący Komisji ds. Nauki RGNiSW, A. Wiśniewski naczelnik wydziału finansowo-prawnego departamentu szkolnictwa artystycznego i edukacji kulturalnej MKiDN, A.Kalinowska, dyrektor działu zarządzania zasobami ludzkimi PWr. oraz prof. prof. J. Górniak (UJ), K. Leja (PG), J. Wilkin (UW).
Wśród tematów dyskutowanych w ramach poszczególnych modułów należy wyróżnić zagadnienia finansowania szkolnictwa wyższego. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła problematyka poświęcona najnowszym zmianom w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w tym m.in. nowym dyrektywom unijnym z 2014 r. Najważniejsze zmiany dotyczą obligatoryjnej elektronizacji zamówień publicznych, zmniejszenia obowiązków formalnych przy ubieganiu się o zamówienia publiczne, szerszego uwzględnienia w zamówieniach publicznych kwestii: społecznych, środowiskowych, innowacyjności, MŚP.

Program szkoły