XV Jubileuszowa Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla rektorów i prorektorów uczelni akademickich, odbyła się w dniach 13 - 17 lipca 2014 r. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Narvil w Serocku k/Warszawy.

Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 10 sesji wykładowych poświęconych przedstawieniu i przedyskutowaniu:

  • nowych trendów i prognozowanych zmian w szkolnictwie wyższym w naszym kraju,
  • wstępnych wyników prac FRP-ISW we współdziałaniu z KRASP, nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.,
  • trendów rozwojowych dotyczących kształcenia i uczenia się w systemie LLL,
  • zagadnień własności w odniesieniu do wyników prac badawczych, w nawiązaniu do prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: przewodniczący KRASP prof. W. Banyś a także wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Z. Marciniak, prof. M. Pałys rektor Uniwersytetu Warszawskiego, J. Górniak, kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, oraz A. Wiśniewski, Naczelnik Wydziału Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego RP.

Uczestnicy wysłuchali referatów i przedyskutowali wiele zagadnień istotnych dla rozwoju szkolnictwa wyższego, realizując bogaty program merytoryczny. Debata jubileuszowa rektorów wskazała na pożądane priorytety w działalności FRP adresowanej do rektorów w kolejnych latach.

Program szkoły