W dniu 14 marca 2017r. w Hotelu „Novotel Warszawa Centrum” odbyła się Ogólnopolska Konferencji pn. Poziom 5 –brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy. Głównym celem Konferencji było przedstawienie środowisku akademickiemu, przedstawicielom otoczenia społecznego szkół wyższych oraz innym zainteresowanym osobom i instytucjom, wyników badań i debat dotyczących 5. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, jako potencjalnego obszaru kształcenia istotnego także dla szkolnictwa wyższego.
 
Konferencja była podsumowaniem wyników trzyletniego projektu badawczego pn. „Piąty Poziom Krajowych Ram Kwalifikacji”  realizowanego przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z partnerem instytucjonalnym firmą Pearson Central Europe oraz grupą uczestniczących uczelni. 
Wyniki badań związanych z realizacją projektu w latach 2013-2016 zostały zamieszczone w publikacjach FRP pt.: „Poziom 5 – brakujące ogniwo?” {cz. I, II i III, IV}, Publikacje
W Konferencji wzięło udział około 180 uczestników. Podczas uroczystego otwarcia głos zabrali: prof. Jerzy Woźnicki - Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Aleksander Bobko - Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Jan Szmidt - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Odnośnie prowadzonych prac nad poziomem 5 PRK wypowiedzieli się m. in. przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Bartłomiej Banaszak), Ministerstwa Edukacji Narodowej (dyr. Urszula Martynowicz) oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (prof. dr hab. Zbigniew Marciniak). Gościem specjalnym konferencji był Hans Daale - General Manager of LEIDO Foundation z Holandii. 
 
O konferencji i projekcie w prasie:
 
Galeria zdjęć:
 
Konferencja prasowa:
 
302A7931     IMG 2458BB     IMG 2451BB     IMG 2421BB
 
Konferencja:
                                                           
IMG 2478BB      IMG 2479BB     302A8033BB     302A8053BB   
302A8023BB      302A8091BB     302A8150BB     IMG 2486BB
 
302A8171BB      302A8226BB     302A8233BB     302A8303BB
 
IMG 2510BB      302A8338BB     302A8356BB     302A8814BB
 
302A8389BB      302A8457BB     IMG 2546BB     302A8472BB
 
302A8498BB      IMG 2557BB     302A8674BB     302A8780BB
 
302A8803BB      302A8827BB     302A8889BB     302A8909BB
 
IMG 2603BB      IMG 2606BB
 
Warsztaty dla zainteresowanych:
 
IMG 2612BB      IMG 2624BB      IMG 2636BB
 
 
PATRONATY HONOROWE:
  men                KRASP                KRePSZ
 
              PATRONATY:                   
MNiSW       RGNiSW       KRZaSP           frse          forum akademickie