Projekt Polsko - Ukraiński pn. Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni jest realizowany przez Politechnikę Warszawską, w ramach wsparcia finansowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współdziałaniu z partnerami polskimi (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich) oraz ukraińskimi (Związek Rektorów Uczelni Ukrainy -ZRUU).

Decyzję o realizacji projektu podjął osobiście Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce Jarosław Gowin. Minister Edukacji i Nauki Ukrainy Lilija Hrynewycz udzieliła temu przedsięwzięciu swego patronatu podkreślając duże znaczenie tej inicjatywy dla polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej. 

Projekt jest realizowany przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (WAiNS PW) w okresie: 1.08.2018 – 30.09.2021. Liderem Projektu został prof. Jerzy Woźnicki, prof. zw. na WAiNS PW.

Celem głównym projektu jest realizacja współdziałania rektorów polskich i ukraińskich w sferze governance in HEIs, w zakresie doskonalenia zarządzania uczelniami z poszanowaniem wartości wspólnoty akademickiej, w poszukiwaniu pożądanej równowagi między samorządnością i rządnością uczelni, z odwołaniem się do doświadczeń własnych obu krajów i rozwiązań międzynarodowych, a także dedykowanych badań prowadzonych z poszanowaniem wymogów metodologicznych nauk społecznych

Więcej informacji na stronie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW >>>

 

 

Partnerzy projektu pn. Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni. 

                                     

                                                            Partner główny: 

                                                                                          MNiSW logo

                                                                                                Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

                                                                                                             (www.gov.pl/web/nauka)

                                                           

                               

                                                               Patronat: 

                                                                                  MENiE Ukr

                                                                                                 Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy

                                                                                                                 (www.mon.gov.ua)

                                                           

                                                             Partnerzy wspierający: 

 

                                                                              KRASP logo                           URHEIU

                                                                   Konferencja Rektorów Akademickich                       Konferencja Rektorów Uczelni  

                                                                                    Szkół Polskich                                                           Ukrainy

                                                                                   (www.krasp.org.pl)                                               (www.vnz.univ.kiev.ua)

                                                                                      FRP logo                                     

                                                                                                                           Fundacja Rektorów Polskich