Projekt "Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia" realizowany jest przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

Założenia projektu: W ramach realizacji projektu odbędzie się dyskusja nad rozumieniem jakości kształcenia wykraczającej poza formalne systemy wewnętrzne i zewnętrzne jej zapewniania. Jakość rozumiana jest jako doskonalenie i doskonałość, oraz wypełnianie ważnych potrzeb społecznych, w tym przygotowanie słuchaczy do wyzwań przyszłości – a nie tylko jako wypełnianie standardów formalnych.

W ramach projektu:

  • powołana została grupa ekspercka ds. jakości kształcenia (członkowie sieci pełnomocników rektorów ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz inne osoby wnoszące twórczy wkład w nowe rozumienie jakości w swoich uczelniach
  • dokonana zostanie analiza modeli dostępu do treści edukacyjnych w formatach cyfrowych
  • w październiku i listopadzie 2018 r. zorganizowane zostały dwa seminaria robocze nt. inspiracji i dobrych praktyk dla jakości kształcenia rozumianej jako przygotowanie słuchaczy do wyzwań przyszłości.
  • prace zaplanowane na 2019 r. obejmują przygotowanie publikacji oraz organizację konferencji.