Zapraszamy do lektury wiosennego wydanie e-czasopisma PWN Nauka. Temat numeru: Czy etat dydaktyczny jest ucieczką przed slotozą? O alternatywach w rozwoju kariery naukowej pisze dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. w g. 13:00-15:00 odbędzie się polsko-ukraińskie webinarium online "Modele szkół doktorskich w polskich uczelniach - pierwsze doświadczenia" organizowane w ramach IV etapu projektu pn. Polsko – Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni, powierzonego Politechnice Warszawskiej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Z głębokim żalem żegnamy

Profesora RYSZARDA ZIMAKA

wieloletniego Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,

współzałożyciela i członka Rady

Fundacji Rektorów Polskich,

znakomitego dyrygenta, wybitnego wykładowcę

i przedstawiciela środowiska rektorskiego, osobę o wielkiej wrażliwości artystycznej, kreatora kultury muzycznej,

który obdarzył nas swą życzliwością i przyjaźnią.

W Fundacji Rektorów Polskich mamy poczucie wielkiej straty.

Z przyjemnością informujemy, że Times Higher Education (THE), instytucja odpowiedzialna za opracowanie najbardziej rozpoznawalnego rankingu szkół wyższych na świecie, została partnerem strategicznym Konferencji LUMEN, organizowanej wspólnie przez Fundację Rektorów Polskich i PCG Academia.

Cykl podcastów LUMEN 1 na 1, czyli prof. Łukasz Sułkowski o szkolnictwie wyższym z liderami zarządzania jest wprowadzeniem do siódmej edycji konferencji Leaders in University Management – LUMEN 2021, zaplanowanej na 23 i 24 kwietnia 2021 r.

W dniach 11-12 marca 2021 r. odbyła się doroczna konferencja międzynarodowa zorganizowana przez stowarzyszenie Chain5. Misją twórców Chain5 jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla interesariuszy instytucjonalnych i indywidualnych zaangażowanych w rozwój kwalifikacji 5. poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Partner strategiczny FRP - Firma Pearson Central Europe w dniach 9-11 marca 2021 r. organizuje online międzynarodową konferencję International Higher Education Forum. Tematyka wydarzenia porusza najaktualniejsze tematy i wyzwania, z jakimi świat szkolnictwa wyższego – a w szczególności szeroko rozumiany rynek europejski – mierzy się we współczesnej rzeczywistości.

W związku z opublikowaniem w dniu 9.02.2021 r. przez MEiN uaktualnionej listy czasopism my niżej podpisani przedstawiciele środowisk naukowych informujemy, że nie braliśmy udziału w sporządzeniu tej listy...

Fundacja Rektorów Polskich została partnerem stowarzyszonym w Projekcie międzynarodowym EUA – NEWLEAD „Nowe modele innowacyjnego przywództwa i zarządzania zmianą w szkolnictwie wyższym” (ang. New models of innovative leadership and management of the change in higher education”).

Rozmowa z prof. Jerzym Woźnickim, Prezesem FRP "Wolność i odpowiedzialność" ukazała się w najnowszym numerze Forum Akademickiego (FA 12/2020)