Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Programem Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich, w dniach 29.05-1.06.2022 r. odbędzie się XXV Jubileuszowa Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Kanclerzy, Dyrektorów, Kwestorów  i  Głównych Księgowych.  

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy...

Zapraszamy do lektury zimowego wydania e-czasopisma PWN Nauka. Temat numeru: Granice w nauce i polityce.

W dniach 23 i 24 listopada, w trybie online, odbyła się VII edycja międzynarodowej Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią – LUMEN 2021 organizowana przez PCG Academia, Fundację Rektorów Polskich oraz Times Higher Education. Konferencję za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej, śledziło ponad 1,200 osób.

W imieniu naszego partnera strategicznego WN PWN zapraszamy wykładowców (w tym samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, adiunktów oraz doktorantów) do wzięcia udziały 8.12.2021 w g.12:00-13:00 w wydarzeniu online na temat wykorzystywania platformy IBUK Libra w pracy dydaktycznej, które poprowadzi ekspert z UW dr Mariusz Luterek.

W dniu 9 listopada br. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja pn. Polsko-Ukraińskie Forum Rektorów, która podsumowała Cykl I realizacji Projektu „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”, realizowanego przez Politechnikę Warszawską na zlecenie i przy finansowaniu w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekt jest realizowany we współdziałaniu z partnerami polskimi - Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundacją Rektorów Polskich oraz ukraińskimi - Związek Rektorów Uczelni Ukrainy, pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki Ukrainy.

W dniu 3 listopada 2021 r. odbyła się Konferencja "Publikacje naukowe w Polsce – stan spraw i i kierunki zmian", której organizatorem była Komisja ds. wydawnictw naukowych przy KRASP we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich i Polską Izbą Książki.

Zapraszamy do lektury nowego wydania e-czasopisma PWN Nauka. Temat numeru: Siła sztucznej inteligencji.

W dniu 13 października 2021 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyła się stacjonarna ogólnopolska Konferencja pt. „Poziom 5 – brakujące ogniwo? Propozycje zmian ustawowych” zorganizowana przez FRP wraz z partnerem strategicznym firmą Pearson Central Europe.

W dniach 19-22 września 2021 r. w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym Folwark Łochów w Łochowie odbyła się kolejna, XXIV Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Kanclerzy, Kwestorów, Dyrektorów i Głównych Księgowych. Swój akces do uczestniczenia w Szkole zgłosiło 41 uczelni, które delegowały do udziału 80 przedstawicieli.