W dniu 29 maja 2019 r. w Warszawie odbędzie się największa, cykliczna konferencja naukowa poświęcona tematyce jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania oraz wyzwań i szans stojących przed polską nauką. Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Polonia Palace. Organizatorami konferencji są Fundacja Rektorów Polskich oraz firma Plagiat.pl.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 1130 w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbędzie się Konferencja pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia” organizowana przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

W dniach 2-5 czerwca 2019 r. odbędzie się XXII Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym, dla Kanclerzy, Kwestorów i Dyrektorów Finansowych w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Natura Mazur Resort & Conference” w Warchałach k. Szczytna.

W dniu 1 lutego 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, powołanego na mocy zarządzenia, przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki został członkiem zespołu.

W dniach 24-25 stycznia 2019 r. w Rzeszowie, w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce, odbyło się XII Forum Europa-Ukraina pod hasłem “Ukraina po 2019 roku. Ile zmiany, ile kontynuacji”, zorganizowane przez Instytut Studiów Wschodnich.

Projekt Polsko - Ukraiński pn. Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni jest realizowany przez Politechnikę Warszawską, w ramach wsparcia finansowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współdziałaniu z partnerami polskimi (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich) oraz ukraińskimi (Związek Rektorów Uczelni Ukrainy -ZRUU).

W dniu 27 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się IV Konferencja dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2018. Głównym organizatorem konferencji LUMEN była firma PCG Academia. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, a patronat merytoryczny Fundacja Rektorów Polskich.

W dniu 30 listopada br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się siódma edycja cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która prowadzona jest przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich.

W dniu 23 listopada 2018 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone wstępnym wynikom projektu badawczego pt. „Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia” prowadzonego przez FRP wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

W dniu 27 listopada 2018 r. w Warszawie odbędzie się IV Konferencja dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2018. Głównym organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, a patronat merytoryczny Fundacja Rektorów Polskich.