W dniu 28 lutego 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pn. “Social competences – the new dimension of the traditional mission of higher education”. Konferencja ma na celu podsumowanie wyników projektu Erasmus+ DASCHE. Fundacja Rektorów Polskich jest partnerem projektu.

Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy odbyło się w dniu 18 września 2019 r. z udziałem zaproszonych gości m.in. Wiceministra Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Wojciecha Maksymowicza. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji w Warszawie.

W dniu 2 października br. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Prezes FRP Jerzy Woźnicki na zaproszenie Rektora prof. Mirosława Wielgosia wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: założenia, zmiany i warunki sukcesu".

W dniach 28-29 października 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się Konferencja Naukowa pn. „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019”. Konferencja organizowana jest na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich przy wsparciu Fundacji Rektorów Polskich i Politechniki Warszawskiej. Konferencja ma charakter zamknięty. Do udziału w niej zapraszają organizatorzy.

Konferencja LUMEN 2019 połączona z galą wręczenia nagród w konkursie na najlepiej zrealizowane projekty i inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Warszawie.

W dniu 18 września 2019 r. w godz. 1130-1500  w siedzibie FRP-ISW w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 14, odbędzie się doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, które tradycyjnie mieć będzie charakter seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości.

Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Marka Tukiendorfa

Rektora Politechniki Opolskiej w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020,

Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,

Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP

w kadencji 2016-2020

 

Mamy poczucie wielkiej straty.

Jerzy Woźnicki

Prezes Fundacji Rektorów Polskich

wraz z Zarządem i Radą Fundacji

W dniach 2-5 czerwca 2019 r. odbyła się kolejna XXII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Natura Mazur” w Warchałach.

W dniu 29 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się największa, cykliczna konferencja naukowa poświęcona tematyce jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania oraz wyzwań i szans stojących przed polską nauką. Organizatorami konferencji była Fundacja Rektorów Polskich oraz firma Plagiat.pl.