Zapraszamy do lektury nowego (przedświątecznego) numeru e-czasopisma PWN Nauka, który poświęcony jest kobietom w nauce.

W dniu 25.11.2020 r. Fundacja Rektorów Polskich razem z firmą Pearson Central Europe zorganizowały Webinarium poświęcone projektowi i wdrożeniu programów kształcenia na 5 poziomie PRK w polskich uczelniach. Webinarium odbyło się w trybie hybrydowym przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.

Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 30 października 2020 r. w sprawie aktualnej sytuacji społecznej

My, Rektorzy Akademickich Szkół Polskich apelujemy do władz państwowych o niezwłoczne znalezienie pokojowych dróg wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazło się polskie społeczeństwo po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego >>>

Apel Prezydium KRASP z 30 października 2020 r.

Drogie Studentki i Doktorantki, Drodzy Studenci i Doktoranci, Wspólnoto Akademicka, >>>

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020

W dniu 25 listopada 2020 r. w g. 13:00-15:00 odbędzie się Webinarium online poświęcone projektowi i wdrożeniu programów kształcenia specjalistycznego na 5 poziomie PRK w polskich uczelniach, organizowane przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

W dniach 20-23 września 2020 r. odbyła się kolejna XXIII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów i Prorektorów w kadencji 2020-2024 zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Folwark Łochów” w Łochowie.

PCG Academia zaprasza na cykl trzech spotkań w okresie od 21 października do 4 listopada, których celem będzie wymiana wniosków i doświadczeń na temat wyników pierwszej ewaluacji według nowych reguł. Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja Rektorów Polskich.

Spieszymy z informacją o nowym wydaniu e-czasopisma PWN Nauka, w którym Prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki udzielił wywiadu na temat zmian w szkolnictwie wyższym po pierwszym semestrze pracy zdalnej, a także o wyborach rektorskich i niezbędnych korektach dotyczących listy czasopism punktowanych, a także o przyszłych wyzwaniach KRASP.

Tegoroczna Konferencja LUMEN organizowana przez firmę PCG Academia oraz Fundację Rektorów Polskich odbędzie się 24 i 25 listopada 2020 roku. Przy obecnych ograniczeniach związanych z pandemią oraz niepewnością jej dalszego przebiegu, uznaliśmy, że realizacja tego typu wydarzenia w tym roku odbędzie się w trybie hybrydowym z wykorzystaniem formuły online. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na lumen.edu.pl – udział jest całkowicie bezpłatny.

Rektorzy – członkowie Zgromadzenia

Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy,

żegnają Kolegę i członka swego grona,

Prof. dr hab. Franciszka Ziejkę,

Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2002-2005, 

JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005, 

Współzałożyciela Fundacji,

Uczonego o wielkim dorobku, 

Przyjaciela, na którego zawsze można było liczyć.