W dniach 31 maja - 3 czerwca 2015 r. w Obiekcie konferencyjnym Hotelu Binkowski w Kielcach odbędzie się XVI Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych.

 

Program XVI Szkoły Zarządzania Strategicznego >>>

Formularz Zgłoszeniowy >>>

Fundacja Rektorów Polskich jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku od dochodów wybranej przez siebie organizacji o tym statusie.

Instytut Społeczeństwa Wiedzy jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku od dochodów wybranej przez siebie organizacji o tym statusie.

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do  roku 2020, opracowany przez FRP-ISW na zamówienie KRASP (w pięciu częściach) został w dniu 17 marca 2015 r. przekazany Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie przez Przewodniczącego KRASP i Prezesa FRP.

W dniu 24 lutego 2015 roku  w imieniu działających wspólnie Fundacji FRP-ISW  prof. J. Woźnicki podpisał umowę o współpracy w ramach ustanowionego partnerstwa strategicznego z Firmą Plagiat.pl.

Partnerzy Strategiczni: FRP-ISW i Plagiat.pl w ramach realizacji zawartej Umowy będą działać wspólnie na rzecz rozwoju sektora wiedzy w Polsce, a w tym szkolnictwa wyższego, w szczególności w kwestiach jakości kształcenia i procedur jej zapewniania.

Wywiad z Przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzym Woźnickim, Prezesem Fundacji Rektorów Polskich wyemitowany przez Kanał I Narodowej Telewizji Ukrainy w dniu 16 lutego br. o godz. 22 czasu lokalnego (nagrany przez TV w Kijowie w dniu 31 stycznia br.).

Około 40 min. wywiad wyemitowany przez Telewizję bez skrótów, w tłumaczeniu na język ukraiński, jest dostępny także w Internecie, w wersji językowej polskiej:

https://www.youtube.com/watch?v=yB7Tto4iwW0&index=3&list=PL9aDK_7u4r7dGbKZF4OwHtPxZSrsMKEzN

oraz ukraińskiej: http://1tv.com.ua/uk/video/program/persha_studia/2015/02/17/10069

Prezes FRP wziął udział w pierwszej konferencji " Main challenges to universities in Central and Eastern Europe", która odbyła się w dniach 28-29 stycznia 2015 r.  w Budapeszcie. Konferencja ta, została zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu Central European Higher Education Cooperation (CEHEC)  przez Centre of International Higher Education Studies Corvinus University in Budapest (CIHES) i Central European University (CEU) we współpracy z partnerami z Polski (FRP-ISW), Czech i Słowacji.