Prof. J. Woźnicki w dniu 30 września 2015 r. wziął udział  w uroczyści inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Prof. J. Woźnicki wygłosił wykład inauguracyjny pt.: "Perspektywy rozwoju sektora wiedzy w świetle najnowszych dokumentów programowych".

Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy tradycyjnie mające charakter  seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości, odbyło się w dniu 18 września 2015 r. w siedzibie Fundacji  w Warszawie.

W nawiązaniu do listu (http://www.krasp.org.pl/pliki/67c539b2f6f261786d2b896c9acd109c.pdf) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Nauki oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiającego konieczność zwiększenia finansowania badań naukowych, 25. 08. 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego.

W dniu 8 lipca 2015 r. Prezes FRP był gościem porannych Sygnałów Dnia Programu I Polskiego Radia.

Rozmowa z prof. J. Woźnickim:

http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1472534,Na-uczelniach-potrzebne-sa-zmiany-w-trosce-o-jakosc

W dniu 3 lipca 2015 r. w ramach obchodów Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. Jerzy Woźnicki został uhonorowany tytułem doktora honoris causa tej uczelni.

 

Wystąpienie Prof. Jerzego Woźnickiego >>>

Zdjęcia z uroczystości >>>

W dniu 24 czerwca 2015 roku Prezes FRP wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Jakie mają być nasze uczelnie i polska nauka". Prof. J. Woźnicki uczestniczył w panelu dyskusyjnym pn. "Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce: cele, mechanizmy, struktury".

Prezes FRP i Przewodniczący RGNISW w dniach 4-7 czerwca 2015 r., na zaproszenie prof. Leonida Huberskiego, rektora Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie i przewodniczącego Związku Rektorów Uczelni Ukraińskich (URHEIU), przebywał z wizytą na Ukrainie.

W dniach 31 maja-3 czerwca 2015 r. odbyła się kolejna XVI Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym Fundacji Rektorów Polskich, tym razem dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w Obiekcie Konferencyjnym Hotelu "Binkowski" Kielcach. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.

W dniu 22 maja 2015 r. na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP w Łodzi prof. J. Woźnicki, Przewodniczący Komitetu Sterującego Programu, zaprezentował publicznie Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, opracowany przez Fundację Rektorów Polskich na zlecenie KRASP.

Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki, w dniu 6 marca 2015 r. został członkiem Europejskiej  Akademii Nauk i Sztuk, będąc zakwalifikowanym na podstawie analizy oceny dorobku, do Sekcji V tej organizacji pn. "Nauki  Społeczne, Prawo i Ekonomia".

 

Pismo Prezydenta European Academy of Sciences and Arts >>>

Informacje o European Academy of Sciences and Arts  http://www.euro-acad.eu