W dniu 1 lutego 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, powołanego na mocy zarządzenia, przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki został członkiem zespołu.

W dniach 24-25 stycznia 2019 r. w Rzeszowie, w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce, odbyło się XII Forum Europa-Ukraina pod hasłem “Ukraina po 2019 roku. Ile zmiany, ile kontynuacji”, zorganizowane przez Instytut Studiów Wschodnich.

W dniu 27 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się IV Konferencja dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2018. Głównym organizatorem konferencji LUMEN była firma PCG Academia. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, a patronat merytoryczny Fundacja Rektorów Polskich.

W dniu 30 listopada br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się siódma edycja cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która prowadzona jest przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich.

W dniu 23 listopada 2018 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone wstępnym wynikom projektu badawczego pt. „Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia” prowadzonego przez FRP wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

W dniu 27 listopada 2018 r. w Warszawie odbędzie się IV Konferencja dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2018. Głównym organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, a patronat merytoryczny Fundacja Rektorów Polskich.

W dniu 27 września 2018 r. w siedzibie Fundacja Rektorów Polskich odbyło się seminarium dla członków kadry zarządzającej partnerów strategicznych FRP-ISW: PCG Polska, PCG Academia, Pearson Central Europe, poświęcone nowym uwarunkowaniom ustrojowym działania uczelni na Ukrainie.

Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP przygotowała Raport nr 7  „Harmonogram wdrażania najistotniejszych zmian wynikających z wejścia w życie Ustawy 2.0 – zestawienie terminów i wymagań w Ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 W dniu 12 września 2018 r. odbyło się doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.

W dniach 8 – 11 lipca 2018 r. odbyła się kolejna XXI Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów i Prorektorów oraz innych osób zainteresowanych wdrażaniem Ustawy 2.0 w uczelniach zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Fabryka Wełny” w Pabianicach.