W dniu 14 listopada 2016 r. Prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w konferencji dla Liderów Zarządzania Uczelnią pn. Lumen 2016, zorganizowanej przez PCG Academia oraz Microsoft Polska i Fundację Rektorów Polskich.

W dniu 20 października 2016 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej, ukazał się wywiad z prof. J. Woźnickim, Przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. "Zastąpienie rektora menedżerem jest groźne".

W dniu 14 października 2016 r. w godz. 11-15 w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się Seminarium podsumowujące wyniki badań z realizacji trzeciego etapu projektu: „Poziom 5 - brakujące ogniwo?" realizowanego przez FRP-ISW wspólnie z partnerem strategicznym - Firmą Pearson Central Europe.

W dniach 22-23 września 2016r. prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w polsko-ukraińskiej konferencji pn. "Classic University in the Context of the Challenges of Epoch" w Kijowie. Konferencja została zorganizowana przez Union of Rectors of Higher Education Institutions of Ukrainę i Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie we współpracy z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. J. Woźnicki w dniu 17 września 2016 r. był gościem TVP Info w programie Debata INFO.
http://www.tvp.info/26718445/17092016-1330

Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy tradycyjnie mające charakter seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości, odbyło się w dniu 15 września 2016 r. w siedzibie Fundacji w Warszawie.

W dniu 26 lipca 2016 r. Prof. J. Woźnicki uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Prof. Janiny Jóźwiak. Prezes FRP przekazał list kondolencyjny na ręce JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej prof. T. Szapiro.

W dniach 10 - 14 lipca 2016 r. w obiekcie hotelowo-konferencyjnym "St. Bruno" w Giżycku odbędzie się XVIII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla Rektorów i Rektorów-Elektów kadencji 2016-20. 

PCG Polska, wspólnie z wiodącym think-tankiem, prowadzącym badania w zakresie szkolnictwa wyższego - Fundacją Rektorów Polskich, zainicjowały w kwietniu br. prace w ramach pilotażowego projektu badawczego pn. „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych". Nasza inicjatywa ma na celu przetestowanie innowacyjnych mechanizmów analizy danych na przykładzie procesu pozyskiwania kandydatów na studia i rekrutacji studentów.

W dniach 29 maja - 1 czerwca 2016 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i obiekcie konferencyjnym Hotelu Przystań w Olsztynie odbędzie się XVII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych.