W dniach 7-8 maja 2009 r. w Wąsowie k. Poznania odbyło się pierwsze posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP kadencji 2008-12.

Odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich.

W dniu 6 kwietnia 2009 r. odbyło się drugie w tym semestrze posiedzenie Seminarium Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

W dniu 2 kwietnia br. obyło się posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w Malborku, w trakcie którego prof. J. Woźnicki wygłosił referat pt.: Zasadnicze kierunki w pracach nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego.

W dniu 24 marca br. w Fundacji Rektorów Polskich obyło się spotkanie przedstawicieli kanclerzy, w ramach którego przedyskutowano wstępne założenia do projektu wniosku w sprawie ustanowienia przedstawicielstwa uczelni akademickich przy KRASP.

W dniach 16-21 lutego 2009 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Pałacu w Wojanowie odbyła się V Szkoła Zarządzania Strategicznego  Fundacji Rektorów Polskich.

W związku z opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu "Wybór organizacyjnego i merytorycznego koordynatora procesu opracowywania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku" przez Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego (19 stycznia 2009), Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Zawodowych Szkół Polskich oraz Fundacja Rektorów Polskich przyjęły wspólne stanowisko, którego treść publikujemy poniżej.

 

W dniu 20 stycznia 2009 r. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) oraz Fundacja Rektorów Polskich podpisały Porozumienie o Ustanowieniu Partnerstwa Strategicznego.

W dniu 16 grudnia 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu Benchmarking w szkolnictwie wyższym, w trakcie którego dokonano podsumowania prac zrealizowanych w miiającym roku w ramach etapu II projektu.

W dniach 5-6 grudnia 2008 r. prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji w Berlinie "Education and Labour Market - towards a knowledge based society in Europe", zorganizowanej w ramach cyklu polsko-niemieckich debat intelektualistów Discussion Forum: Germany and Poland in Europe, poświęconych różnym aspektom współpracy międzynarodowej w Europie.