W dniach 4-5 marca br. prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, uczestniczył w uroczystym otwarciu Narodowego Centrum Nauki, z udziałem Donalda Tuska, Premiera RP oraz w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, z udziałem ministrów Barbary Kudryckiej oraz Jacka Rostowskiego.

W dniu 25 II 2011 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się II posiedzenie zespołu koordynacyjnego Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym FRP.

W dniu 23 lutego 2011 r. miało miejsce spotkanie Prezesa Fundacji Rektorów Polskich, prof. J. Woźnickiego, z przedstawicielami władz Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

W dniu 15 II 2010 r. zostało zakończone badanie ankietowe uczelni w ramach realizowanego przez Fundację Rektorów Polskich projektu Benchmarking w szkolnictwie wyższym w obszarze procesów uelastyczniania studiów w kontekście wdrażania krajowych ram kwalifikacji.

W dniu 11 lutego 2011 r. miało miejsce spotkanie Prezesa Fundacji Rektorów Polskich, prof. J. Woźnickiego, z przedstawicielami nowych władz Parlamentu Studentów RP. 

Do zrealizowania projektu, prowadzonego przez FRP na wniosek Prezydium KRASP,  powołano zespół koordynujący w składzie: Maria Branecka, dr Artur Chełstowski, dr Anna Kłopotek, prof. Małgorzata Rószkiewicz, Piotr Welenc. Kierownikiem Projektu został dr Artur Chełstowski. W trakcie trzech  spotkań, które odbyły się w dniach 14 i 28 stycznia oraz 7 lutego 2011 przygotowano wstępną wersję ankiety.

Opublikowanie w grudniu 2009 r. środowiskowego projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 wywołało szeroką debatę publiczną w środowisku akademickim, prowadzoną z udziałem zewnętrznych interesariuszy uczelni. 

W dniu 21 grudnia 2010 r. w serwisie Nauka w Polsce, prowadzonym przez Polską Agencję Prasową, ukazał się obszerny wywiad z prof. J. Woźnickim, Prezesem Fundacji Rektorów Polskich, pt. "Prezes Fundacji Rektorów Polskich o czesnym na polskich uczelniach".

Przedstawione w niniejszym dokumencie zestawienie tabelaryczne stanowi podsumowanie wyników cyklu debat środowiskowych, zorganizowanych  w różnych uczelniach w trzynastu ośrodkach akademickich w okresie styczeń-maj 2010 r., poświęconych ocenie projektu środowiskowego Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020, przygotowanego przez Fundację Rektorów Polskich na zlecenie Konsorcjum KRASP(KRePSZ)-FRP-KRZaSP.

W dniu 1 grudnia 2010 w siedzibie FRP odbyło się I posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym, działającego w Fundacji Rektorów Polskich.