W dniu 1 grudnia 2010 r. rozpoczęła prace Podkomisja stała ds. nauki i szkolnictwa wyższego Parlamentu RP. 

W dniach 25-27 listopada 2010 r. w Jaworze odbyło się III wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. Posiedzenie zorganizowała, przy wsparciu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Fundacja Rektorów Polskich zapewniająca obsługę KOiL.

W dniu 7 października 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Ekspertów w MNiSW, w skład którego wchodzi Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki.

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, odbyło się w dniu 20 września br. w siedzibie FRP w Warszawie, z udziałem m.in. Podsekretarza Stanu w MNiSW prof. Z. Marciniaka.

Rada Fundacji Rektorów Polskich w kadencji 2006-2010, w wyniku tajnego głosowania, na posiedzeniu w dniu 20 września 2010 r., dokonała wyboru Rady FRP na kadencję 2010-2014, rozpoczynająca się z dniem 1 października 2010 r.

W dniach 13-16 września 2010 r. odbyła się kolejna VIII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich, tym razem dla rektorów i prorektorów uczelni akademickich  zorganizowana przy wsparciu  Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się  w Hotelu Ossa Congress & Spa k/Rawy Mazowieckiej. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP. Była to tzw. "mała szkoła w połowie kadencji" projektowana dla około 30 uczestników.

W dniach 13-17 czerwca 2010 r. odbyła się VII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy i ich zastępców w szkołach wyższych  zorganizowana przy wsparciu  Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się  w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Hotel "Zamek na Skale" w Trzebieszowicach. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.

Zakończyła się debata nad środowiskowym projektem Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Sszkół Polskich, wspólnie z Konferencją Rektorów Publicznych Sszkół Zawodowych, przyjęło uchwałę, w której stwierdza się m.in., że "projekt środowiskowy stanowi właściwą podstawę do przygotowania projektu narodowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce".

W dniach 13-17 czerwca 2010 r.,  w Hotelu "Zamek na skale" w Trzebieszowicach  k/Lądka Zdroju, odbędzie się Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego dla Kanclerzy.

Szczegółowy program Szkoły oraz formularz zgłoszeniowy publikujemy poniżej.

W ostatnich dniach do Fundacji Rektorów Polskich wpłynęły kopie listów: dr J. Sadlaka, byłego Dyrektora UNESCO-Cepes, do redaktora naczalnego Polityki, oraz mgr inż. Kingi Kurowskiej, Przewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, do redaktora naczelnego gazety Metro.