W dniu 13 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich, które miało charakter sprawozdawczy, oraz Zgromadzenie Fundatorów FRP-ISW. Oba posiedzenia, w zastępstwie Przewodniczącego Rady, poprowadził prof. T. Szulc, Wiceprzewodniczący Rady FRP.

W dniu 8 września br. odbyło się finalne posiedzenie Komitetu Sterującego Programu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym".

Wyzwania, które stają przed szkolnictwem wyższym i nauką zrodziły potrzebę właściwego przygotowania się osób zaangażowanych w działalność Krajowej Rady Doktorantów, do udziału we wdrażaniu nowych rozwiązań. Dlatego Fundacja Rektorów Polskich, na prośbę Krajowej Reprezentacji Doktorantów, organizuje w ramach realizowanego we współdziałaniu z KRASP "Programu stałych przedsięwzięc FRP w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich" Szkołę liderów samorządu i organziacji doktorantów.Pierwsza edycja Szkoły odbędzie się w dniach 18-21 września 2011 r. w obiekcie konferencyjnym i  hotelu "Czarny Potok"   w Zakopanem.  Program  zawiera  takie bloki tematyczne jak: Szkolnictwo wyższe: nowelizacja, strategia, polityka - oczami doktorantów; Umiejętności zarządcze młodych liderów; Relacje z otoczeniem, umiejętności komunikacyjne.

 

W dniach 5-9 czerwca 2011 r. odbędzie się IX szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy i kwestorów.

W dniach 7-8 kwietnia 2011 r. w Wągrowcu, w siedzibie Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Humanistyczno-Menedżerskiej, odbyło się X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

W dniu 7 kwietnia 2011 r. w siedzibie Akademiii Leona Koźmińskiego w Warszawie, odbyła się konferencja "Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym".

W dniach 17-19 marca  2011 r. w centrum konferencyjno-hotelowym w Paszkówce k/Krakowa odbyło się, zorganizowane przez Fundację Rektorów Polskich, posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W dniu 15 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich.

W trakcie posiedzenia Rada m.in. rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji, zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji oraz udzieliła Zarządowi absolutorium.

W trakcie wspólnego posiedzenia Hochschulrektorenkonferenz (HRK) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się w dniu 10 marca br.  w siedzibie Politechniki Poznańskiej, prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, jako przewodniczący KOiL, wygłosił referat pt. "National policy of financing higher education - current state and future development In Poland".

W dniu 8 lutego br. Ewa Czeszejko-Sochacka, pełnomocnik Prezydent Warszawy ds. przygotowań m.st. Warszawy do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r., zaprosiła Fundację Rektorów Polskich do wejścia  w skład konsorcjum osób prawnych z udziałem miasta, reprezentujących różne środowiska ważne z punktu widzenia tego projektu. W gronie tym FRP będzie reprezentować środowiska akademickie i naukowe Warszawy.