Do Fundacji Rektorów Polskich wpłynęło oświadczenie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, będące sprostowaniem informacji o stanowisku AGH zawartym w Gazecie Wyborczej z dnia 27.10.2011 r. Poniżej publikujemy jego tekst.

Od kilku dni na łamach gazet trwa dyskusja nt. podpisywania przez uczelnie publiczne umów ze studentami studiów stacjonarnych. Dziennik Gazeta Prawna opublikował artykuł pt. "Studenci chcą gwarancji nauki" (18.10.2011, s. A6), Rzeczpospolita - "Rektor UW: student to nie klient uczelni" (18.10.2011, A13), natomiast Gazeta Wyborcza - "Czy rektorzy umówią się ze studentami" (21.10.2011, s. 6).

 

Poniżej publikujemy linki do ostatnio opublikowanych tekstów, zawierających głosy prezentowane w tej debacie, które ukazały się w gazecie Metro.

W odpowiedzi na list skierowany przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. B. Kudrycką, do rektorów przedstawiamy nadesłane przez biuro KRASP stanowisko KRASP w tej sprawie.

W Gazecie Prawnej (praca) z dnia 4 października br. nr 102 (93078) str. B7 ukazał się tekst red. Urszuli Mirowskiej pt. "Studenci: jest zmowa w sprawie umów". Poniżej publikujemy sprostowanie prof. J. Woźnickiego do tego artykułu.

Fundacja Rektorów Polskich odpowiadając na wniosek KRD, w dniach 18-21 września 2011 r. po raz pierwszy zorganizowała dedykowaną środowisku doktorantów, Szkołę liderów samorządu i organizacji doktorantów. Była to kolejna X Szkoła FRP w ramach realizowanego we współdziałaniu z KRASP "Programu stałych przedsięwzięc FRP w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich". Tym razem uczestnikami Szkoły byli przyszli kandydaci do ról kierowniczych w szkołach wyższych. Obrady odbywały się  w Hotelu "Czarny Potok" w Zakopanem.

 

 

W dniu 13 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich, które miało charakter sprawozdawczy, oraz Zgromadzenie Fundatorów FRP-ISW. Oba posiedzenia, w zastępstwie Przewodniczącego Rady, poprowadził prof. T. Szulc, Wiceprzewodniczący Rady FRP.

W dniu 8 września br. odbyło się finalne posiedzenie Komitetu Sterującego Programu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym".

Wyzwania, które stają przed szkolnictwem wyższym i nauką zrodziły potrzebę właściwego przygotowania się osób zaangażowanych w działalność Krajowej Rady Doktorantów, do udziału we wdrażaniu nowych rozwiązań. Dlatego Fundacja Rektorów Polskich, na prośbę Krajowej Reprezentacji Doktorantów, organizuje w ramach realizowanego we współdziałaniu z KRASP "Programu stałych przedsięwzięc FRP w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich" Szkołę liderów samorządu i organziacji doktorantów.Pierwsza edycja Szkoły odbędzie się w dniach 18-21 września 2011 r. w obiekcie konferencyjnym i  hotelu "Czarny Potok"   w Zakopanem.  Program  zawiera  takie bloki tematyczne jak: Szkolnictwo wyższe: nowelizacja, strategia, polityka - oczami doktorantów; Umiejętności zarządcze młodych liderów; Relacje z otoczeniem, umiejętności komunikacyjne.

 

W dniach 5-9 czerwca 2011 r. odbędzie się IX szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy i kwestorów.

W dniach 7-8 kwietnia 2011 r. w Wągrowcu, w siedzibie Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Humanistyczno-Menedżerskiej, odbyło się X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.