W dniu 7 marca w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się III seminarium w ramach cyklu Forum Dyskusyjnego Krajowych Ram Kwalifikacji. Poprowadzili je: prof. Andrzej Kraśniewski oraz  prof. Zbigniew Marciniak. Spotkanie to zamyka cykl spotkań dotyczących problematyki związanej z KRK, których organizatorem była Fundacja Rektorów Polskich.

W dniu 16 lutego w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się II seminarium w ramach cyklu Forum Dyskusyjnego Krajowych Ram Kwalifikacji.

W dniu 6 lutego 2012 r. prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, został odznaczony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego odznaką honorową "za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej".

W dniu 31 stycznia 2012 roku, w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się II Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w ramach cyklu seminariów pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

Informujemy, iż limit miejsc na Forum Dyskusyjne Krajowych Ram Kwalifikacji, które odbędzie się dnia 16 lutego br. został wyczerpany. Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum w dniu 7 marca br. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich (ul. Górnośląska 14). Dyskusję poprowadzą: prof. Andrzej Kraśniewski oraz prof. Zbigniew Marciniak.

Fundacja Rektorów Polskich, zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, realizowanego w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP, w 2012 roku - roku jubileuszowym X-lecia Fundacji - zaplanowała kolejne przedsięwzięcia: XI SZS FRP dla kanclerzy i kwestorów, XII SZS  FRP dla rektorów-elektów kadencji 2012-16.

Biuro KRASP, na prośbę Przewodniczącej KRASP, Rektor Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, rozesłało szczegółowe informacje dotyczące Forum Dyskusyjnego Krajowych Ram Kwalifikacji, organizowanego przez Fundację Rektorów Polskich. Poniżej publikujemy list Przewodniczącej, informację o Forum, oraz formularz zgłoszeniowy.

Wprowadzenie, nowej dyscypliny naukowej, w dziedzinie nauk społecznych, pn. nauki o polityce publicznej, a także rosnąca liczba prac doktorskich na tematy związane z problematyką społeczeństwa wiedzy oraz badań nad szkolnictwem wyższym wskazuje na potrzebę większej integracji środowiska naukowego w Polsce. Z tą intencją wznawiamy Seminarium ISW-FRP pn. "Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy".

W dniu 21 listopada 2011 r. prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

W dniu 14 listopada, w ramach Seminarium Polskiej Akademii Nauk, prof. J. Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, przedstawił referat pt. "Polskie uniwersytety wczoraj, dziś, jutro".