W dniu 2 grudnia na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP prof. Jerzy Woźnicki przedstawił prezentację dotycząca projektu Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 - projekt środowiskowy.

W dniu 16 listopada 2009 r. zakończyły sie prowadzone w FRP prace nad środowiskowym projektem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Komunikat w tej sprawie można znaleźć tutaj..., natomiast uchwałę Komitetu Sterującego w sprawie przyjęcia projektu strategii tutaj...

W dniu 23 września 2009 r. odbyło się doroczne, uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich oraz Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.

Sprostowanie do niewłaściwej interpretacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przedstawionej w tekście Gazety Prawnej, w części dotyczącej używania w nazwie uczelni określonych słów: uniwersytet, uniwersytet techniczny, uniwersytet z przymiotnikiem(ami), politechnika, akademia, wymienionych  w Art. 3 ustawy, w nawiązaniu do wymogu dostosowania nazw uczelni do wymagań tego artykułu. Tekst sprostowania publikujemy tutaj...

W dniu 6 czerwca w Teatrze Muzycznym w Lublinie odbyła się II Gala Nauki i Biznesu, zorganizowana przez Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan oraz Miasto Lublin.

W w dniu 2 czerwca 2009 r. odbyła się konferencja  "Kreatywność i Innowacyjność 2009", zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. 

W dniu 1 czerwca odbyło sie ostatnie w tym semestrze posiedzenie seminarium "Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy", realizowanego przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy przy współpracy z Fundacją Rektorów Polskich oraz Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Fundacją "Instytut Artes Liberales".

W dniach 7-8 maja 2009 r. w Wąsowie k. Poznania odbyło się pierwsze posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP kadencji 2008-12.

Odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich.

W dniu 6 kwietnia 2009 r. odbyło się drugie w tym semestrze posiedzenie Seminarium Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.