W dniu 7 października 2013 r.  Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w trakcie której wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Czego uczy nas historia uniwersytetu? Przesłanie adresowane do studentów".

W dniu 24 września 2013 r. Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji pt. "Nauka i szkolnictwo wyższe - wyzwania współczesności" zorganizowanej w Gmachu Sejmu RP przez Sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Biuro Analiz Sejmowych.

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy z udziałem zaproszonych gości, odbyło się w dniu 20 września 2013 r. w siedzibie Fundacji  w Warszawie.

Prof. Jerzy Woźnicki jako Przewodniczący Komisji ds Organizacyjnych i Legislacyjnych wziął udział w Posiedzeniu Prezydium   KRASP,   które   odbyło   się   w   dniu   12   września   2013  r.   w   Akademii  Pedagogiki   Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

W dniach 26-27 lipca 2013 r.  odbyło się w hotelu Narvil w Serocku k/Warszawy  III wyjazdowe  posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, której Przewodniczącym jest Prezes Fundacji Rektorów Polskich - Prof. Jerzy Woźnicki.

W dniu 11 lipca 2013 r.  w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się seminarium eksperckie dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego. W spotkaniu wziął udział Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. dr hab Jerzy Woźnicki. Seminarium pt. "Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego"zorganizowane zostało przez Kancelarię Prezydenta RP.

W dniu 17 czerwca 2013 r. Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Prof. Jerzy Woźnicki został powołany przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego w skład Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej działającego przy MG.

W dniach 14-15 czerwca 2013r., Prezes Fundacji Rektorów Polskich wziął udział w konferencji  "Współczesne teorie badań społecznych i humanistycznych", zorganizowanej z okazji obchodów Jubileuszu 25-lecia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu  Wrocławskiego.

W dniach 19-22 maja 2013 r. odbyła się XIII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich  zorganizowana przy wsparciu  Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się  w Centrum Konferencyjno-Hotelowym "Czarny Potok" w Krynicy Zdrój. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.  

W dniu 14 maja 2013 r., w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się IV Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w ramach cyklu seminariów pn. "Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy".