W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie doktoratu P. Marka Goliszewskiego, Prof. Jerzy Woźnicki skierował list do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy tradycyjnie mające charakter seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości, odbyło się w dniu 24 września 2014 r. w siedzibie Fundacji  w Warszawie.

W dniu 24 września 2014 r. odbyło się I posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich w kadencji 2014-18.

W dniach 13 - 17 lipca 2014 r .odbyła się XV Jubileuszowa Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów i prorektorów zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Narvil w Serocku k/Warszawy.

Rada FRP przyznała Profesorowi W. Siwińskiemu Medal PROPTER MERITA w związku z zakończeniem z dniem 31 sierpnia 2014r. pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady FRP w dwóch kolejnych kadencjach 2006-10 i 2010-14.

Kolejna XV Jubileuszowa Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym Fundacji Rektorów Polskich dla rektorów i prorektorów odbywać się będzie w dniach 13-17 lipca 2014r. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym "Narvil Conference & SPA" w Serocku k/Warszawy.  

W dniach 1-4 czerwca 2014 r. odbyła się kolejna XIV Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym Fundacji Rektorów Polskich, tym razem dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Ossa k/Rawy Mazowieckiej. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.

W wydaniu Rzeczpospolitej z dn. 8 maja br. ukazała się rozmowa z prof. Jerzym Woźnickim pt. Stwórzmy uniwersytety badawcze". Treść rozmowy dostępna jest także na stronie internetowej Rzeczpospolitej: http://www.rp.pl/artykul/107684,1107897-Stworzmy-uniwersytety-badawcze.html?p=1

W dniu 13 maja 2014 roku, w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbędzie się IV Seminarium ISW-FRP dla doktorantów pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

 

Program Seminarium >>>

W dniu 23 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy. 

Rada rozpatrzyła m.in. sprawozdanie Zarządu z działalności Instytutu, zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji oraz udzieliła Zarządowi absolutorium.