W imieniu Kapituły Medalu FRP PROPTER MERITA, działającej pod przewodnictwem prof. Katarzyny Chałasińskiej - Macukow i Zarządu FRP, zwracamy się o udział we wspólnym zgłaszaniu kandydatów do Medalu FRP w 2016 roku, do dnia 30 czerwca br., zgodnie z przekazanymi wcześniej informacjami, dotyczącymi zasad przyznawania Medalu.

Prof. J. Woźnicki  w dniu 25 listopada 2015 r. był gościem TVP Warszawa w programie Krzysztofa Michalskiego "Porozmawiajmy o...nauce".

W dniu 23 listopada 2015 r. Prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w konferencji dla Liderów Zarządzania Uczelnią pn. Lumen 2015, zorganizowanej przez Public Consulting Group i Perspektywy. Prezes Fundacji Rektorów Polskich jako gość specjalny przedstawił referat pt. "Szkolnictwo wyższe: zarządzanie, governance i polityka publiczna".

W dniu 19 listopada 2015 r. Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w II edycji Kongresu Rozwoju Edukacji, którego gospodarzem była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Prezes Fundacji Rektorów Polskich przedstawił referat otwierający Kongres pn. "Wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym".

W dniu 11 grudnia 2015 r. w godz. 11-15 w siedzibie  Fundacji  Rektorów   Polskich odbędzie się  Konferencja podsumowująca wyniki badań z realizacji drugiego etapu projektu: "Poziom 5 - brakujące ogniwo?" realizowanego przez FRP-ISW wspólnie z partnerem strategicznym - Firmą Pearson Central Europe.

 

Syntetyczna informacja o projekcie >>>

Program Konferencji >>>

W  dniu 28 października 2015 r. Prezes FRP wziął udział w konferencji "Ideały Wiedzy i Konflikty Wartości", poświęconej życiu i twórczości prof. Stefana Amsterdamskiego, zorganizowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Szkołę Nauk Społecznych IFIS PAN.

Prof. J. Woźnicki  w dniu 27 października 2015 r. był gościem w Programie I Polskiego Radia  w audycji Krzysztofa Michalskiego "Wieczór Odkrywców".

Fundacja Rektorów Polskich  objęła patronatem merytorycznym Konferencję dla Liderów Zarządzania Uczelnią pn. Lumen 2015, której organizatorami są: Public Consulting Group i Perspektywy.

więcej informacji: http://www.lumen.edu.pl/  

W 2015 roku ukazała się  publikacja pt. " Higher Education: A Worldwide Inventory of Research Centers, Academic Programs, and Journals and Publications." 3rd Edition zawierająca  m.in. w części 4 zestawienie najważniejszych centrów naukowych prowadzących badania nad szkolnictwem wyższym w poszczególnych krajach świata.

Międzynarodowe grono ekspertów  wskazało jedynie dwie  takie instytucje w Polsce, rozpoznawalne w świecie: Centrum Studiów nad polityką publiczna Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (prof. M. Kwieka) i Think-Tank Fundacja Rektorów Polskich - Instytut Społeczeństwa Wiedzy (prof. J. Woźnickiego).