Zapraszamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji Rektorów Polskich z przeznaczeniem na realizację jej misji, której istotą są działania na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w naszym kraju.

W ramach cyklu wydawniczego FRP-ISW ukazała się kolejna publikacja pt."Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego. Wybrane problemy." pod redakcją J. Woźnickiego.


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Michała du Valla. W imieniu Fundacji Rektorów Polskich prof. J. Woźnicki przesłał, na ręce JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego list kondolencyjny.

W dniu 9 marca 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich.

W trakcie posiedzenia Rada m.in. rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji, zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji oraz udzieliła Zarządowi absolutorium.

Centrum Analiz i Dialogu FRP wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie organizuje w ramach cyklu "Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym" w dniu 20 kwietnia 2012 r. Konferencje pn. "Finansowanie i partnerstwo publiczno- prywatne w systemie  szkolnictwa wyższego - polska praktyka i międzynarodowe doświadczenia". Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie http://www.wsiz.rzeszow.pl/konferencja.

W dniu 7 marca w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się III seminarium w ramach cyklu Forum Dyskusyjnego Krajowych Ram Kwalifikacji. Poprowadzili je: prof. Andrzej Kraśniewski oraz  prof. Zbigniew Marciniak. Spotkanie to zamyka cykl spotkań dotyczących problematyki związanej z KRK, których organizatorem była Fundacja Rektorów Polskich.

W dniu 16 lutego w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się II seminarium w ramach cyklu Forum Dyskusyjnego Krajowych Ram Kwalifikacji.

W dniu 6 lutego 2012 r. prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, został odznaczony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego odznaką honorową "za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej".

W dniu 31 stycznia 2012 roku, w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się II Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w ramach cyklu seminariów pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

Informujemy, iż limit miejsc na Forum Dyskusyjne Krajowych Ram Kwalifikacji, które odbędzie się dnia 16 lutego br. został wyczerpany. Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum w dniu 7 marca br. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich (ul. Górnośląska 14). Dyskusję poprowadzą: prof. Andrzej Kraśniewski oraz prof. Zbigniew Marciniak.