Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w Posiedzeniu Prezydium   KRASP,   które   odbyło   się   w   dniu   21 lutego 2014 r. na Politechnice Łódzkiej.

W dniu 14 stycznia 2014 r., w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się II Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w roku akademickim 2013/2014 w ramach cyklu seminariów pn. "Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy".

W dniu 9 stycznia 2014 r. na I posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Jerzy Woźnicki  został wybrany na Przewodniczącego Rady na kadencję 2014-2017. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Prof. Zbigniew Marciniak i Prof. Lucjan Pawłowski.

W dniu 14 stycznia 2014 roku, w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbędzie się II Seminarium ISW-FRP dla doktorantów pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

 

Program Seminarium >>>

W dniu 10 grudnia 2013 r., w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się I Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w roku akademickim 2013/2014 w ramach cyklu seminariów pn. "Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy".

W dniach 27 - 29 listopada 2013 r. Prezes Fundacji Rektorów Polskich,  prof. Jerzy Woźnicki jako reprezentant Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich złożył wizytę w Kijowie, podczas której spotkał się z Przewodniczącym Związku Rektorów Ukraińskich, Rektorem Kijowskiego Uniwersytetu, prof. Leonidem Huberskym. Głównym celem spotkania było omówienie możliwości systemowej współpracy ukraińsko-polskiej na poziomie Konferencji Rektorów.

Fundacja Rektorów Polskich wspólnie ze swoim partnerem strategicznym - Firmą  Pearson  Central Europe, uruchomiła projekt badawczy pod nazwą "Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji. Szkolnictwo wyższe." Jego celem jest przedyskutowanie z polskim środowiskiem akademickim potrzeby i sposobu wprowadzenia programów kształcenia odpowiadających deskryptorom 5. poziomu Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji.
W ramach realizacji projektu, oprócz analiz dokumentów i literatury przedmiotu przeprowadzone zostały wywiady z przedstawicielami władz uczelni odpowiadającymi za zmiany programowe.
Wyniki tych badań zostaną przedstawione na Seminarium  pn. "Poziom 5. - brakujące ogniwo?", organizowanym przez Fundację Rektorów Polskich w dniu 12 grudnia 2013 r. w godz. 1030-1530 w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 14. Udział w Seminarium jest bezpłatny.
 
Formularz zgłoszeniowy >>>
Program Seminarium >>>

W dniu 14 listopada 2013 r. podczas uroczystych obchodów Święta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. Jerzy Woźnicki został uhonorowany tytułem doktora honoris causa tej uczelni.

 

Wystąpienie Prof. Jerzego Woźnickiego >>>

W dniach 11-13 listopada Prezes Fundacji Rektorów Polskich,  prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w obradach Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Instytut Społeczeństwa Wiedzy wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich zaprasza na kontynuację ogólnopolskiego seminarium doktoranckiego pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy. W roku akademickim 2013/14 wiodącym tematem Seminarium ISW-FRP dla doktorantów będą zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym w Polsce.

 

Formularz zgłoszeniowy >>>