Prof. Jerzy Woźnicki został powołany na członka Zespołu ds. Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Sektora Szkolnictwa Wyższego MNiSzW.

Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało prof. J. Woźnickiego w skład Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN na kadencję 2007-2010.

Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki, wygłosił referat w trakcie konferencji pt. "Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza Jakość."

Odbyla się druga edycja seminarium szkoleniowo-dyskusyjnego "Dobre praktyki w procedurach wyborczych na uczelni".

W trakcie kolejnego spotkania Komitetu Sterującego projektu Benchmarking w szkolnictwie wyzszym referaty przedstawili: prof. B. Sosinska-Kalata, prof. R. Morawski oraz prof. T. Szulc.

Odbyla się pierwsza edycja seminarium szkoleniowo-dyskusyjnego "Dobre praktyki w procedurach wyborczych na uczelni". Druga edycja szklenia zaplanowana jest na 10 stycznia 2008 r.

W ramach III posiedzenia Komitetu Sterującego projektu Benchmarking w szkolnictwie wyzszym dr T. Skarbek przedstawil przegąd doświadczeń międzynardowych, prof. M. Muraszkiewicz omówil problematykę eksploracji danych, natomiast prof. B. Smólski scharakteryzowal problematykę benchmarkingu w nauce.