W dniach 16-21 lutego 2009 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Pałacu w Wojanowie odbyła się V Szkoła Zarządzania Strategicznego  Fundacji Rektorów Polskich.

W związku z opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu "Wybór organizacyjnego i merytorycznego koordynatora procesu opracowywania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku" przez Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego (19 stycznia 2009), Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Zawodowych Szkół Polskich oraz Fundacja Rektorów Polskich przyjęły wspólne stanowisko, którego treść publikujemy poniżej.

 

W dniu 20 stycznia 2009 r. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) oraz Fundacja Rektorów Polskich podpisały Porozumienie o Ustanowieniu Partnerstwa Strategicznego.

W dniu 16 grudnia 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu Benchmarking w szkolnictwie wyższym, w trakcie którego dokonano podsumowania prac zrealizowanych w miiającym roku w ramach etapu II projektu.

W dniach 5-6 grudnia 2008 r. prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji w Berlinie "Education and Labour Market - towards a knowledge based society in Europe", zorganizowanej w ramach cyklu polsko-niemieckich debat intelektualistów Discussion Forum: Germany and Poland in Europe, poświęconych różnym aspektom współpracy międzynarodowej w Europie. 

Prof. Jerzy Woźnicki przedstawił na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP w dniu 5 grudnia 2008 r.  referat poświęcony  Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

W dniu 27 listopada br. odbyło się spotkanie inaugurujące prace grup pilotażowych w ramach projektu Benchmarking w szkolnictwie wyższym.

Z intencją możliwie najlepszego przygotowania się do przyszłych prac nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., FRP i KRASP zawarły w dniu 3 listopada br. w czasie obrad Prezydium KRASP, Aneks do porozumienia o ustanowieniu partnerstwa strategicznego pomiędzy KRASP-FRP, określający formułę przyszłych prac i relacji wzajemnych.

30 października 2008 r. Fundacja Rektorów Polskich rozpoczęła cykl Seminariów pt. "Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r." w ramach prac nad projektem STRATEGII prowadzonych w FRP we współdziałaniu z KRASP.

Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji Higher Education to 2030, która odbyła się w dniach 9-9 grudnia 2008 w Paryżu.