W dniach 13-16 września 2010 r. odbyła się kolejna VIII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich, tym razem dla rektorów i prorektorów uczelni akademickich  zorganizowana przy wsparciu  Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się  w Hotelu Ossa Congress & Spa k/Rawy Mazowieckiej. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP. Była to tzw. "mała szkoła w połowie kadencji" projektowana dla około 30 uczestników.

W dniach 13-17 czerwca 2010 r. odbyła się VII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy i ich zastępców w szkołach wyższych  zorganizowana przy wsparciu  Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się  w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Hotel "Zamek na Skale" w Trzebieszowicach. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.

Zakończyła się debata nad środowiskowym projektem Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Sszkół Polskich, wspólnie z Konferencją Rektorów Publicznych Sszkół Zawodowych, przyjęło uchwałę, w której stwierdza się m.in., że "projekt środowiskowy stanowi właściwą podstawę do przygotowania projektu narodowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce".

W dniach 13-17 czerwca 2010 r.,  w Hotelu "Zamek na skale" w Trzebieszowicach  k/Lądka Zdroju, odbędzie się Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego dla Kanclerzy.

Szczegółowy program Szkoły oraz formularz zgłoszeniowy publikujemy poniżej.

W ostatnich dniach do Fundacji Rektorów Polskich wpłynęły kopie listów: dr J. Sadlaka, byłego Dyrektora UNESCO-Cepes, do redaktora naczalnego Polityki, oraz mgr inż. Kingi Kurowskiej, Przewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, do redaktora naczelnego gazety Metro.

W związku z niezaproszeniem przez redakcję Polityki przedstawiciela zespołu wykonawców projektu środowiskowego Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do grona uczestników dyskusji nad przyszłością szkolnictwa wyższego w Polsce, podczas gdy takie zaproszenie otrzymał przedstawiciel grona autorów projektu Ernst&Young i IBnGR, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. J. Woźnicki, wystosował list do redaktora naczelnego Polityki J. Baczyńskiego.

W dniach 7-10 lutego br. w Centrum Konferencyjnym "Zamek SIMP w Rydzynie" odbyła się VI Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych  zorganizowana przy wsparciu  Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.

W styczniowym numerze Forum Akademickiego opublikowano rozmowę z prof. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich, przewodniczącym zespołu opracowującego "Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020".

W dniu 2 grudnia na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP prof. Jerzy Woźnicki przedstawił prezentację dotycząca projektu Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 - projekt środowiskowy.

W dniu 16 listopada 2009 r. zakończyły sie prowadzone w FRP prace nad środowiskowym projektem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Komunikat w tej sprawie można znaleźć tutaj..., natomiast uchwałę Komitetu Sterującego w sprawie przyjęcia projektu strategii tutaj...