W ramach partnerstwa strategicznego z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP, Fundacja Rektorów Polskich realizuje wieloletni Program stałych przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkolnictwa wyższego. Działalność w ramach Programu koordynuje Zespół Konsultacyjny, w którego skład wchodzą przedstawiciele KRASP i FRP.

W dorobku tego programu w okresie 2005-2020 znalazły się następujące przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowo-dyskusyjnym: