W dniach 22-23 czerwca 2018 r. we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki odbyło się Ukraińsko-Polskie Seminarium Rektorów, poświęcone zagadnieniom działalności narodowych konferencji rektorów w Polsce i na Ukrainie na tle tendencji Europejskich.

W dniach 8-11 lipca 2018 r. w Kompleksie Konferencyjno - hotelowym "Fabryka Wełny" w Pabianicach odbędzie się XXI Szkoła Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów i Prorektorów w kadencji 2016-20.

W dniu 15 czerwca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się szósta edycja cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która prowadzona jest przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku  w imieniu działających wspólnie Fundacji FRP-ISW prof. Jerzy Woźnicki podpisał umowę o współpracy w ramach ustanowionego partnerstwa strategicznego z Wydawnictwem Naukowym PWN.

W dniach 3-6 czerwca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu „Zamek Biskupi” w Janowie Podlaskim odbędzie się XX Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Kanclerzy i Kwestorów/ Dyrektorów Finansowych uczelni członkowskich KRASP.

Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Stanisława Mańkowskiego

jednego z współzałożycieli Fundacji Rektorów Polskich, który doskonale rozumiał jej misję,  

Rektora Politechniki Warszawskiej w latach 2002-2005,

wybitnego specjalistę z dziedziny inżynierii środowiska, ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji.

 

Jerzy Woźnicki

Prezes Fundacji Rektorów Polskich

wraz z Zarządem i Radą Fundacji

Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP przygotowała Raport nr 6 pt. „Wybrane propozycje zmian do rządowego projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 26 marca 2018 r.”.

W dniu 20 kwietnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się piąta edycja cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki, która prowadzona jest przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich.

W dniu 5 marca 2018 r. Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, otrzymał tytuł doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki za istotny wkład w rozwój współpracy środowisk akademickich uczelni ukraińskich i polskich, wspieranie i inicjowanie współpracy pomiędzy narodowymi konferencjami rektorów, wzmacnianie przyjaźni i wzajemnego porozumienia pomiędzy Polską i Ukrainą, a także za wieloletnią twórczą współpracę z Uniwersytetem Kijowskim.

W dniu 23 maja 2018 r. o godz. 9:00 w Pałacu Kultury i Nauki (Sala Rudniewa, IV p.) odbędzie się konferencja naukowa pn. "Szkolnictwo wyższe w okresie przemian '2018" organizowana przez firmę Plagiat.pl oraz Fundację Rektorów Polskich.