Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część I - Opis prac nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. i jego najważniejsze elementy
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-7583-617-2
Objętość: 52
Oprawa: miękka

Opracowanie, powstało w wyniku działań prowadzonych w think tanku: Fundacja Rektorów Polskich – Instytut Społeczeństwa Wiedzy, na zamówienie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z 26 kwietnia 2013 r.

 

Część I „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.” otwiera i podsumowuje zbiór kolejnych publikacji monograficznych mających charakter raportów przedstawiających wyniki realizacji czterech projektów:

-        Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku – ks. prof. Andrzej Szostek

-        Diagnoza szkolnictwa wyższego - prof. Jarosław Górniak

-        Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych - prof. Jerzy Wilkin

-        Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego – prof. Jerzy Woźnicki

Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-232-2847-9
Objętość: 258
Oprawa: miękka

Opracowany raport w ramach Polsko – Ukraińskiego Projektu Badawczego zawiera analizy eksperckie dotyczące porównania ścieżek rozwojowych systemów szkolnictwa wyższego Polski i Ukrainy, prowadzonej współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi uniwersytetami klasycznymi (na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

W raporcie zawarto analizę badań empirycznych – opracowanie ankiet na temat współpracy uczelni polskich i ukraińskich, a także wyniki badań jakościowych (indywidualne wywiady pogłębione) przeprowadzone z osobami odpowiedzialnymi za strategiczny i operacyjny wymiar współpracy pomiędzy uczelniami. W raporcie zostały przedstawione informacje na temat wymiany studentów w ramach programu „Study in Poland” realizowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną Perspektywy, a także doświadczenia ze współpracy Politechniki Warszawskiej i Politechniki Kijowskiej w ramach tzw. Metropolitalnej Unii Uczelni Technicznych. Raport zawiera wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań w Polsce i w Ukrainie.

„Poziom 5 – brakujące ogniwo? Przykłady programów kształcenia”
Autorzy: Katarzyna Matuszczak, Ewa Chmielecka (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-7814-485-4
Objętość: 130
Oprawa: miękka

Tom drugi publikacji przygotowanej w ramach projektu „Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji”, realizowanego od 2013 r. przez Fundację Rektorów Polskich i Firmę Pearson Central Europe. Zawarto w niej podsumowanie I części projektu, analizę porównawczą ulokowania wybranych kwalifikacji firmy Pearson na poziomie 5 PRK, przedstawiono opracowane przez 4 polskie uczelnie konkretne programy kształcenia dla 7 kierunków studiów na poziomie 5 PRK. Programy te odpowiadają zapotrzebowaniu rynku pracy, potrzebom studentów, a także potrzebom uczelni i ich kadry. Publikacja zawiera również rekomendacje opracowane przez grono ekspertów w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Autorzy: Jerzy Woźnicki
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-923156-7-4
Objętość: 32
Oprawa: miękka

This study is part of the UNESCO-Cepes project Demographic Trends and Life Cycles Changes: Their Impact on Policy and Functioning of Higher Education Institutions in Europe.