W trakcie kolejnego spotkania Komitetu Sterującego projektu Benchmarking w szkolnictwie wyzszym referaty przedstawili: prof. B. Sosinska-Kalata, prof. R. Morawski oraz prof. T. Szulc.

Odbyla się pierwsza edycja seminarium szkoleniowo-dyskusyjnego "Dobre praktyki w procedurach wyborczych na uczelni". Druga edycja szklenia zaplanowana jest na 10 stycznia 2008 r.

W ramach III posiedzenia Komitetu Sterującego projektu Benchmarking w szkolnictwie wyzszym dr T. Skarbek przedstawil przegąd doświadczeń międzynardowych, prof. M. Muraszkiewicz omówil problematykę eksploracji danych, natomiast prof. B. Smólski scharakteryzowal problematykę benchmarkingu w nauce.