Odbyło sie kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym".

W ramach konferencji Prezes FRP, prof. J. Woźnicki, przedstawił prezentację pt. "Problem odpłatności za studia z perspektywy historycznej w Polsce".

Odbyło sie kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym".

W nawiązaniu do doniesień prasowych o interpretacjach prawnych niekorzystnych dla uczestników szkoleń organizowanych przez szkoły wyższe i firmy szkoleniowe, Fundacja Rektorów Polskich podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy i znalezienia rozwiązania dla występujących problemów.

Prof. Jerzy Woźnicki został powołany na członka Zespołu ds. Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Sektora Szkolnictwa Wyższego MNiSzW.

Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało prof. J. Woźnickiego w skład Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN na kadencję 2007-2010.

Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki, wygłosił referat w trakcie konferencji pt. "Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza Jakość."

Odbyla się druga edycja seminarium szkoleniowo-dyskusyjnego "Dobre praktyki w procedurach wyborczych na uczelni".

W trakcie kolejnego spotkania Komitetu Sterującego projektu Benchmarking w szkolnictwie wyzszym referaty przedstawili: prof. B. Sosinska-Kalata, prof. R. Morawski oraz prof. T. Szulc.

Odbyla się pierwsza edycja seminarium szkoleniowo-dyskusyjnego "Dobre praktyki w procedurach wyborczych na uczelni". Druga edycja szklenia zaplanowana jest na 10 stycznia 2008 r.